Bucătarii și bucătarii auxiliari ai instituțiilor preșcolare din învățământul municipal la Lecții !!!

Bucătarii și bucătarii auxiliari ai instituțiilor preșcolare din învățământul municipal la Lecții !!!

Un model de alimentație echilibrată și sănătoasă este genericul instruirilor practice petrecute în localul ASEM, în ziua de 18 iunie pentru bucătarii grădinițelor din sectorul Ciocana. Inițiativa Primăriei municipiului Chișinău, a DGETS în parteneriat cu Academia de Studii Economice din Moldova a fost susținută și valorificată cu succes de toate sectoarele din municipiul nostru. Mulțumim mult pentru efort, […]

Organizarea procesului de alimentație a copiilor în IET nr.179, str.M.Sadoveanu, 1

Organizarea procesului de alimentație a copiilor în IET nr.179, str.M.Sadoveanu, 1

Livrarea produselor alimentare de calitate de către agenții economici. Respectarea Meniului — model unic, aprobat de CSP mun.Chișinău. Condiții bune de păstrare și preparare a bucatelor. Specialiști profesioniști, bucătari iscusiți —  sunt condițiile principale în asigurarea unei alimentații gustoase și calitative. Administrația instituții preșcolare monitorizează regulat procesul de asigurare a unei alimentații calitative.  

Organizarea procesului de alimentație a copiilor în IET nr.179
Procesul alimentar în IET nr. 179
În Instituția de educație timpurie nr.179, str.M.Sadoveanu, 1 se respectă toate recomandările pentru o alimentație sănătoasă
IET nr. 179 asigură zilnic o alimentație corectă și echilibrată
IET nr.179 ,,Poienița Veselă”, str. M. Sadoveanu, 1 asigură procesul de alimentație a copiilor în conformitate cu respectarea următoarelor condiții:

IET nr.179 ,,Poienița Veselă”, str. M. Sadoveanu, 1 asigură procesul de alimentație a copiilor în conformitate cu respectarea următoarelor condiții:

– Instituția dispune de condiții pentru păstrarea produselor, fiind dotată cu frigidere, camere frigorifice conform cerințelor sanitar – igienice; – Comisia de triere din instituție monitorizează zilnic calitatea materiei prime recepționate și a bucatelor finite; – Monitorizează servirea mesei cu respectarea normelor financiare și a porțiilor alimentare per copil; – Angajații instituției respectă cerințele sanitaro-igienice […]

Realizarea și monitorizarea procesului de alimentație în IET nr.179 ,,Poienița Veselă,,sl. Ciocana, are loc în conformitate cu Meniul-Model (iarna primăvară).

Realizarea și monitorizarea procesului de alimentație în IET nr.179 ,,Poienița Veselă,,sl. Ciocana, are loc în conformitate cu Meniul-Model (iarna primăvară).

La realizarea Meniului zilnic se ține cont de Meniul model unic pentru anul 2020-2021,aprobat de Centrul de Sănătate Publică și DGETS mun.Chișinău, care se implimentează în instituție din 01.02.2021.Sortimentul larg produselor alimentare recomandate este în strictă concordanță cu cerințele Ordinului Ministerului Sănătății al RM nr.638 /12.08.2016 „Cu privire la implimentarea Recomandărilor pentru un regim alimentar […]